Chat with us, powered by LiveChat

DataWeb levert glasvezel aan gemeente Voorschoten

DataWeb heeft aan de gemeente Voorschoten een volledige gesloten Ethernet-glasvezelkoppeling tussen het gemeentehuis en de gemeentewerf geleverd, zonder tussenkomst van het internet. Bovendien is op het gemeentehuis een aparte Ethernet-oplossing aangelegd welke de gemeente Voorschoten voorziet van een snelle en betrouwbare verbinding met het internet.

Bekijk hier de fotoreportage over de realisatie van de glasvezelverbinding ten behoeve van de gemeente Voorschoten.

Over Voorschoten
Voorschoten is een gemeente in Zuid-Holland met 22.960 inwoners (30 november 2008, bron: CBS) en een oppervlakte van 11,59 vierkante kilometer.

Het dorp Voorschoten is in het noorden vastgebouwd aan Leiden, waarvan het gescheiden is door het Korte Vlietkanaal en de spoorlijn Den Haag – Leiden. Het dorp is ingeklemd tussen deze spoorlijn in het westen en het Rijn-Schiekanaal (de Vliet) in het oosten. In het westen grenst de gemeente aan Wassenaar en in het zuiden en oosten aan de gemeente Leidschendam-Voorburg. Leidschendam ligt zuidwestelijk van het dorp Voorschoten.

Historie
Het dorp is ontstaan op een oude strandwal en had een langgerekte vorm. Bodemvondsten tonen aan dat reeds 2000 jaar voor Christus ter hoogte van de huidige Voorschotense wijk Boschgeest een nederzetting bestond van veehoudende vissers/jagers. Die langgerekte vorm, ontstaan door lintbebouwing in de middeleeuwen, is terug te vinden in de Voorstraat, die als markt fungeerde, en die ook vandaag een verbreding kent door een wijkende rooilijn. Floris V van Holland verleende in 1282 marktrechten. Dit langgerekte plein met dorpspomp, oude lindebomen en gaslantaarns is een beschermd dorpsgezicht: van de monumentale gevels verdient het Ambachts- en Baljuwhuis vermelding. De Vereniging tot Behoud van Oud-, Groen-, en Leefbaar Voorschoten bevordert dat karakteristieke panden, gevels, werken en beplantingen binnen de gemeente beschermd, behouden, onderhouden en gerestaureerd worden. Voorschoten maakte eerst onderdeel uit van de gemeente Veur. Tegenwoordig is Voorschoten een zelfstandige gemeente.

Voorschoten is nu vooral een forensenplaats. Met name in de eerste naoorlogse decennia is de gemeente sterk gegroeid: van bijna 5500 inwoners in 1934, via ruim 9300 begin 1946 naar meer dan 20.000 in 2000. Ook in de 21e eeuw breidt Voorschoten nog uit met nieuwe wijken zoals Starrenburg I en II, en Krimwijk II.

Monumenten
Voorschoten heeft in 2005 108 gemeentelijke en 89 rijksmonumenten.

(Bron: Wikipedia)

Ga naar overig nieuws >>

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2024 Ethernet.nl