Chat with us, powered by LiveChat

DataWeb levert glasvezel aan Diergaarde Blijdorp

DataWeb heeft voor Diergaarde Blijdorp een Ethernet-verbinding gerealiseerd. Deze Ethernet-over-Glasvezel verbinding met symmetrische snelheden voorziet Diergaarde Blijdorp van een snelle en betrouwbare verbinding met het internet. Bovendien is deze Ethernet-oplossing uitgevoerd met de geavanceerde fallback functionaliteit. Het voordeel van deze techniek is, dat mocht deze Ethernet-over-Glasvezel toepassing onverhoopt uitvallen ondanks de zeer hoge beschikbaarheid van 99,9%, deze volledig automatisch overschakelt op de back-upverbinding. Zo blijft Diergaarde Blijdorp altijd online.


Over Diergaarde Blijdorp

De algemene doelstelling van Diergaarde Blijdorp is het steunen en uitdragen van natuurbehoud in de breedste zin van het woord. Dit gebeurt door middel van het beheren, tonen van en fokken met haar zoölogische en botanische collectie. De presentatie van de collectie wordt daarnaast ook vorm gegeven op basis van recreatieve aantrekkelijkheid, die overigens het welzijn van de planten en dieren niet negatief mag beïnvloeden.

Maar Diergaarde Blijdorp is natuurlijk geen natuurbeschermingsorganisatie zoals het Wereld Natuurfonds, Greenpeace of Stichting Natuur en Milieu. Blijdorp, als dierentuin concentreert zich op het fokken en in stand houden van veelal bedreigde diersoorten. Door het laten zien van dieren en planten probeert Blijdorp haar bezoekers bewust te maken van de bijzonderheid en de waarde van de natuur en de organismen daar binnen.

Onderzoek
Diergaarde Blijdorp vervult in de Europese dierentuinwereld een voortrekkersrol op het gebied van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Blijdorp is namelijk een van de weinige dierentuinen in Europa met eigen onderzoekers, die toegepast onderzoek verrichten naar o.a. voortplanting, gedrag, voeding en medische zorg. De hierdoor verkregen kennis draagt er toe bij dat de dieren ouder worden, gezonder blijven en zich beter voortplanten. Ook op wetenschappelijk gebied wordt veel samengewerkt met andere dierentuinen, universiteiten, natuurbeschermingsorganisaties en de Stichting Nationaal Onderzoek Dierentuinen.

Educatie
Blijdorp ziet het als een belangrijke taak om haar bezoekers zoveel mogelijk te betrekken bij de bescherming van de natuur en hen mogelijk ook wat te leren hierover. Maar educatie hoeft niet saai te zijn. In de Diergaarde zien de bezoekers niet alleen hoe de dieren zich gedragen, maar zij kunnen ze ook ruiken en horen. Door het leefgebied van de dieren na te bouwen, brengt Blijdorp ook een stukje natuur uit verre landen dichterbij. In zulke verblijven is de relatie tussen een bepaalde diersoort en zijn natuurlijke leefomgeving beter te zien en kunnen dieren natuurlijk gedrag vertonen.
Dit is plezieriger voor de dieren maar ook leuker en spannender voor de bezoeker. Zo’n "realistische" natuurbeleving kweekt hopelijk bij mensen een groter respect voor de natuur en haar kwetsbaarheid. Aansprekende informatieborden en -boekjes, exposities en lessen voor het onderwijs zorgen voor eventuele aanvullende informatie.

Recreatie
De Diergaarde dient ook gewaardeerd te worden door haar bezoekers als attractie, waar zij een avontuurlijk en ontspannen dagje uit kunnen beleven. De presentatie van de collectie wordt dan ook in belangrijke mate vorm gegeven op basis van recreatieve overwegingen, waarbij het welzijn van de planten en dieren van doorslaggevende betekenis is. Niet alleen om ethische redenen, maar vooral ook omdat dit welzijn de basis van de totale natuurbehoudgedachte is.

Ga naar overig nieuws >>

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2024 Ethernet.nl