Chat with us, powered by LiveChat

DataWeb ontvangt Ethernet VPN-opdracht gemeente Den Haag

DataWeb heeft van de gemeente Den Haag, dienst SZW de opdracht ontvangen een 100 Mbit/s DataWeb Ethernet-over-Glasvezel verbinding te leveren tussen de gemeente Den Haag en de gemeente Utrecht. Deze veilige en volledig gesloten DataWeb Ethernet VPN-oplossing, zonder tussenkomst van het internet, gaat de dienst SZW gebruiken voor allerlei verschillende toepassingen. Bovendien is het met de DataWeb Ethernet VPN-oplossing mogelijk om in de toekomst meerdere gemeenten aan het volledig gesloten netwerk toe te voegen.

Over gemeente Den Haag, dienst SZW
De dienst SZW van de gemeente Den Haag voert de wet Werk en Bijstand uit. Hierbij gaat het om het garanderen van inkomen voor de inwoners van de stad die tijdelijk of langdurig niet zelf in hun inkomen kunnen voorzien. Een integrale aanpak is de kracht van de dienst SZW: om iedereen die dat nodig heeft effectief te helpen worden problemen op het gebied van werk en inkomen tegelijk aangepakt.

De dienst SZW heeft de ambitie een passend traject op weg naar een betaalde baan aan te bieden aan alle bijstandsklanten met een arbeidsplicht. De dienst SZW is hierin richtinggevend en vasthoudend maar niet statisch: we houden oog voor het individu. Ieder traject sluit aan bij de mogelijkheden die mensen hebben en is gericht op een duurzame oplossing om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Waar nodig wordt daarbij gebruik gemaakt van gesubsidieerd werk. Als betaald werk nog niet haalbaar is, kan sociale activering een tussenstap zijn. Zo wordt voor iedereen een individuele begeleiding gerealiseerd. Voor wie een betaalde baan (nog) niet mogelijk is, kent Den Haag een breed palet aan minima-voorzieningen. Om goed beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren, moeten de medewerkers weten wat er leeft in de stad: hart voor de samenleving.

Ga naar overig nieuws>>

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2024 Ethernet.nl