DataWeb ontvangt glasvezelopdracht Boele & van Eesteren als maatwerkoplossing

DataWeb heeft van Boele & van Eesteren de opdracht ontvangen een glasvezelverbinding te leveren als maatwerkoplossing. Hiervoor wordt op de hoofdlocatie in Rijswijk een DataWeb Ethernet-over-Glasvezel verbinding gerealiseerd. DataWeb koppelt hiermee eveneens alle Boele & van Eesteren locaties in Nederland tot één volledig gesloten netwerk, zonder tussenkomst van het internet. Daarbij wordt op de hoofdlocatie meerdere VLAN’s gecreëerd. Hiervoor gaat de glasvezel middels speciale apparatuur onderverdeeld worden in twee gescheiden VLAN’s, te weten: één VLAN voor het volledig gesloten dataverkeer met de verschillende locaties en één VLAN voor het internetverkeer.

Bovendien worden beide VLAN’s uitgevoerd met de geavanceerde fallback functionaliteit. Het voordeel van deze techniek is, dat mocht deze Ethernet-over-Glasvezel toepassing onverhoopt uitvallen ondanks de zeer hoge beschikbaarheid van 99,9%, deze volledig automatisch overschakelt op de back-upverbinding. Zo blijft Boele & van Eesteren altijd online.

Over Boele & van Eesteren
Boele & van Eesteren  is een bouwer met verstand van ontwikkelen en ontwikkelaar met verstand van bouwen. Juist op het raakvlak van deze twee disciplines valt veel winst te boeken. Er wordt nadrukkelijk geprofiteerd van de wederzijdse expertise. Al in de ontwikkelingsfase kan het plan getoetst worden aan de bouwpraktijk. Zelfs de meest complexe projecten kunnen zo beoordeeld worden op hun haalbaarheid. Het is dan ook niet meer dan logisch dat we desgewenst ook de financiering en de verkoop voor onze rekening nemen. De hoge mate van inzicht maakt het bovendien mogelijk om efficiënt te ontwikkelen en daarmee een hoger rendement te realiseren voor onze opdrachtgevers. Omgekeerd profiteren de bouwers binnen Boele & van Eesteren van de kennis van hun ontwikkelende collega’s. Deze kruisbestuiving van ontwikkelaars en bouwers leidt tot commercieel succesvolle innovaties, zoals de nieuwste prefab toepassingen in hoogbouw.

Procesbeheersing door volledige transparantie
Elk plan wordt volledig in kaart gebracht. Dat levert zeer gedetailleerde en kleurrijke plannen van aanpak op. Deze heldere analyse verhoogt de transparantie. Onze ontwikkelingsmanagers zijn zo in staat om
tijd-, budget- en organisatiezorg geheel weg te nemen. Elk deel van het traject is tot in het kleinste detail voorbereid en gepland en tijdens elke fase is er een betrouwbare monitoring op de voortgang. Uiteindelijk resulteert dit in een eindproduct dat gegarandeerd aan alle gestelde eisen voldoet. 

Ga naar overig nieuws >>

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2019 Ethernet.nl