DataWeb ontvangt VPN-maatwerkopdracht RESPECT Zorggroep Scheveningen

DataWeb heeft van RESPECT Zorggroep Scheveningen de opdracht ontvangen een DataWeb VPN-maatwerkoplossing te leveren. Hiervoor wordt op de hoofdlocatie een DataWeb Ethernet-over-Glasvezel verbinding gerealiseerd. DataWeb koppelt hiermee eveneens drie DataWeb ADSL-verbindingen tot één volledig gesloten netwerk, zonder tussenkomst van het internet. Bovendien wordt op de hoofdlocatie meerdere VLAN’s gecreëerd. Hiervoor wordt de glasvezel middels speciale apparatuur onderverdeeld in twee gescheiden VLAN’s, te weten: één VLAN voor het volledig gesloten dataverkeer met de verschillende vestigingen en één VLAN voor het internetverkeer.


Over RESPECT Zorggroep Scheveningen
Respect Zorggroep Scheveningen bestaat uit de woonzorgcentra Het Uiterjoon en Deo Gratias, seniorencomplex Prins Willemhof, woonzorgcentrum voor intensieve zorg (verpleeghuis) Bosch en Duin en Respect Thuiszorg. De verschillende onderdelen van Respect kennen een gezamenlijke missie en visie.

Respect speelt in op de wensen en behoeften van haar cliënten en deze organisatie is dan ook continu in beweging. Zo zijn er plannen voor verschillende bouwprojecten, maar uiteraard is er ook ander nieuws.

Om, zoals hierboven beschreven, in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van cliënten is het van belang hier goed inzicht in te krijgen. Respect hecht dan ook veel waarde aan gesprekken met de cliëntenraden.
Niet alleen de cliëntenraden zetten zich in voor de belangen van de cliënten van Respect Zorggroep Scheveningen; de Vriendenstichtingen hebben als doel het woon- leef- en werkklimaat van de diverse locaties te verbeteren.

Ga naar overig nieuws >>

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2018 Ethernet.nl