Nederlandse Orde van Advocaten kies voor Ethernet van DataWeb

DataWeb heeft van de Nederlandse Orde van Advocaten de opdracht ontvangen een Ethernet-verbinding te realiseren. Deze Ethernet-over-Koper verbinding met symmetrische snelheden voorziet de Nederlandse Orde van Advocaten van een snelle en betrouwbare verbinding met het internet. Deze Ethernet oplossing wordt tevens uitgevoerd met een automatische backup functionaliteit. Het voordeel van deze backup verbinding is, dat mocht de Ethernet verbinding onverhoopt uitvallen (ondanks de zeer hoge beschikbaarheid van 99,9%), deze direct volledig automatisch overschakelt op de back-upverbinding met behoudt van de vaste IP-adressen. Op deze manier blijft de Nederlandse Orde van Advocaten altijd online.

De Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde), gevestigd in Den Haag, is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland.

Iedereen die in Nederland het beroep van advocaat wil uitoefenen moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan beschreven in de Advocatenwet die dateert uit 1952.

Uiteraard is een van de belangrijkste voorwaarden dat voor het uitvoeren van het beroep van advocaat de juiste opleiding en beroepsopleiding is gevolgd.

Daarnaast is de advocaat verplicht zich in te schrijven in het zelfde arrondissement waarin het kantoor, waar de advocaat werkt, gevestigd is.

Nederland telt negentien van dergelijke arrondissementen. Ieder arrondissement heeft een Orde van Advocaten die geleid wordt door een Raad van Toezicht met als voorzitter de (plaatselijke) Deken. Naast de negentien plaatselijke Orden bestaat er één landelijke Orde; de Nederlandse Orde van Advocaten.

Een advocaat die in Nederland wordt ingeschreven, wordt automatisch lid van de Nederlandse Orde en van zijn (of haar) plaatselijke Orde. De advocaten regelen hun bevoegdheden in de Advocatenwet. De wettelijk vastgelegde kernfunctie is de zorg voor de kwaliteit van advocatendiensten. Dat omvat onder andere:

  • een omvangrijk opleidingsprogramma voor de advocatuur
  • het opstellen van verordeningen en andere bindende regels voor advocaten
  • de zorg van de tuchtrechtspraak
  • voorlichting en dienstverlening aan de leden
  • advisering aan de overheid over beleidsvoornemens en wetsontwerpen

Op 12 februari 2008 werd de 15.000ste advocaat beëdigd. Ieder jaar beginnen ongeveer 1100 stagiaires aan de Beroepsopleiding Advocatuur. De advocatuur groeit nog steeds, het afgelopen jaar met 4,3%.

Ga naar overig nieuws >>

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2018 Ethernet.nl