Chat with us, powered by LiveChat

Nederlandse Orde van Advocaten verruilt koper voor glasvezel

DataWeb heeft van de Nederlandse Orde van Advocaten de opdracht ontvangen om hun huidige Ethernet-over-Koper-verbinding over te zetten op Ethernet-over-Glasvezel ten behoeve van de hoofdzetel van de Nederlandse Orde van Advocaten in Den Haag. Deze hoofdlocatie wordt bovendien middels een andere glasvezelverbinding volledig gesloten gekoppeld aan de nevenvestiging, zonder tussenkomst van het internet. Bovendien wordt op de hoofdlocatie meerdere VLAN’s gecreëerd, te weten: een VLAN voor het volledig gesloten dataverkeer met de nevenvestiging en een VLAN voor het internetverkeer.

DataWeb had al eerder naar grote tevredenheid van Nederlandse Orde van Advocaten een DataWeb Ethernet-over-Koper Internet-verbinding geleverd. Deze wordt nu vervangen door glasvezel met behoud van dezelfde IP-adressen. Kortom, de Nederlandse Orde van Advocaten hoeft hiervoor verder niets meer om te nummeren, met alle gemakken van dien.

Over Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde)
De Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde), gevestigd in Den Haag, is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van alle advocaten in Nederland.

Iedereen die in Nederland het beroep van advocaat wil uitoefenen moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden staan beschreven in de Advocatenwet die dateert uit 1952.

Uiteraard is een van de belangrijkste voorwaarden dat voor het uitvoeren van het beroep van advocaat de juiste opleiding en beroepsopleiding is gevolgd.

Daarnaast is de advocaat verplicht zich in te schrijven in het zelfde arrondissement waarin het kantoor, waar de advocaat werkt, gevestigd is.

Nederland telt negentien van dergelijke arrondissementen. Ieder arrondissement heeft een Orde van Advocaten die geleid wordt door een Raad van Toezicht met als voorzitter de (plaatselijke) Deken. Naast de negentien plaatselijke Orden bestaat er één landelijke Orde; de Nederlandse Orde van Advocaten.

Een advocaat die in Nederland wordt ingeschreven, wordt automatisch lid van de Nederlandse Orde en van zijn (of haar) plaatselijke Orde. De advocaten regelen hun bevoegdheden in de Advocatenwet. De wettelijk vastgelegde kernfunctie is de zorg voor de kwaliteit van advocatendiensten. Dat omvat onder andere:

  • een omvangrijk opleidingsprogramma voor de advocatuur
  • het opstellen van verordeningen en andere bindende regels voor advocaten
  • de zorg van de tuchtrechtspraak
  • voorlichting en dienstverlening aan de leden
  • advisering aan de overheid over beleidsvoornemens en wetsontwerpen

Op 12 februari 2008 werd de 15.000ste advocaat beëdigd. Ieder jaar beginnen ongeveer 1100 stagiaires aan de Beroepsopleiding Advocatuur. De advocatuur groeit nog steeds, het afgelopen jaar met 4,3%.

Ga naar overig nieuws>>

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2024 Ethernet.nl