Chat with us, powered by LiveChat

Fotoreportage horizontaal gestuurde grondboring (H.D.D.) Direct Wonen

DataWeb heeft aan Direct Wonen, Neerlands grootste verhuurmakelaar en inmiddels beursgenoteerd, een DataWeb VPN-maatwerkoplossing geleverd. Hiervoor werd de Ethernet-over-Glasvezel verbinding op de hoofdlocatie van Direct Wonen met de reeds geleverde Ethernet-over-Koper oplossingen in Den Haag en Rotterdam – inclusief datacenter – samengevouwen tot één VPN-toepassing. DataWeb koppelt hiermee eveneens alle DSL-verbindingen van de 26 Direct Wonen-vestigingen door heel Nederland tot één volledig gesloten netwerk, zonder tussenkomst van het internet.

Om dit alles te kunnen realiseren moest voor de glasvezelverbinding op de hoofdlocatie een horizontaal gestuurde grondboring (Horizontal Directional Drilling, afgekort: H.D.D.) uitgevoerd worden onder de tram- en autoweg door. Het extra speciale aan deze precisieboring is dat hiervoor een speciale boorkop gebruikt moest worden die ongevoelig is voor het storende magnetische veld van de bovenleidingen, hangend boven de trambaan.

Hieronder treft u een aantal foto’s van de realisatie van de glasvezelverbinding:


In het vroege ochtendgloren is het boorbedrijf, gespecialiseerd in horizontaal gestuurde grondboringen (H.D.D.), gearriveerd en druk bezig met de nodige voorbereidingen. Zo ook het mengen van voldoende kleiachtige substantie, welke men nodig heeft tijdens de boorwerkzaamheden.


Boormachine wordt van de trailer afgereden en startklaar gemaakt. De boormachine is op afstand bestuurbaar en kan zelfstandig middels rupsbanden naar de boorpositie gereden worden.


De eerste "schop" gaat in de grond. Het benodigde boorgat voor de boormachine wordt gegraven. Hier vanuit zal de precisieboring uitgevoerd gaan worden, het "Startgat" genaamd.


Ook de voorbereidende graafwerkzaamheden dienen met de grootste zorgvuldigheid en voorzichtigheid uitgevoerd te worden. Op deze foto zijn goed de fel oranje gekleurde markeringsplaten te zien welke waarschuwen voor de hieronder liggende hoogspanningskabel.


Het Startgat is klaar.


De boormachine wordt in positie gebracht. Op deze foto zijn ook mooi de flexibele boorbuizen te zien, met elk een lengte van 3 meter, welke automatisch door de boormachine achter elkaar geschroefd worden tot één lange boorlengte.


Ondertussen wordt de speciale boorkop (linksonder) middels een rolmaat gekalibreerd en geconfigureerd met de benodigde Drillguide/-tracer (het staande apparaat). Dit apparaat volgt de boorkop – en zijn omwentelingen, stijg-/daalhoek etc. – gedurende de boring door de grond. Het speciale aan deze boorkop is dat deze ongevoelig is voor het storende magnetische veld van de bovenleidingen, hangend boven de trambaan. Hierdoor wordt het contact tussen de boorkop en de Drillguide/-tracer niet verstoord.


"The Crime Scene…"


Hier is de overkant te zien met het "Eindgat" waar naartoe geboord moet gaan worden. Om deze route is het allemaal te doen: een druk verkeerskruispunt, inclusief dito tramweg.


Inmiddels is men begonnen met de graafwerkzaamheden van het "Eindgat".


Tijdens de voorbereidingen van, en tijdens de uitvoering van de boorwerkzaamheden, is een uitgebreide en detailleerde kaart onontbeerlijk. Hierop staan alle buizen, plan van aanpak, reeds aanwezige glasvezels, stroomkabels en leidingen, inclusief de bijbehorende dieptes…


…zo ook de diepe stadsriolering waar men onderdoor moet (!) …


De speciale boorkop daalt langzaam het gegraven Startgat in. Op deze foto is eveneens de plaat op de boorkop te zien, welke tevens als een soort roer dient waarmee men als het ware door de grond heen stuurt. Een combinatie van duwen en draaien zorgt ervoor dat de boorkop zijn eindbestemming nadert.


Centimeter voor centimeter verdwijnt de boorkop in de grond. Tijdens het boren spuit onder hoge druk de kleiachtige substantie uit de boorkop. Dit gebeurd om de boorgang te vergemakkelijken en het boorgat te verstevigen. Dit zorgt er ook voor dat het boorgat niet snel instort bij het later "terugtrekken" van de boor.


Tijdens de boorwerkzaamheden stroomt het gat van het start- en eindpunt vol. Een boer komt langs met een giertank en zuigt deze leeg waarna het over het land verspreid wordt als bodemverbetering.


Het boorproces is inmiddels in volle gang. Ondertussen is de HTM bezig met het schoonspuiten van de tramrails, dit staat overigens los van de booractiviteiten.


De voortgang van de boring wordt middels de Drillguide/-tracer centimeter voor centimeter gevolgd en genoteerd. Tijdens deze booractiviteiten wordt intensief contact onderhouden met de machinist van de boormachine. Allerlei aanwijzingen en meldingen passeren over en weer de revue.


De boorkop heeft inmiddels de overkant bereikt en is verwisseld door een Reverse-boorkop. Nu begint het "terugtrekken" van de boor. Dit is te vergelijken met het gebruik van een trekkabel door de Elektricien waarmee een kabel door de leiding getrokken wordt. Aan deze Reverse-boorkop zit de door te voeren zwarte mantelbuis bevestigd. De Reverse-boorkop zorgt er voor dat tijdens het terugtrekken de doorvoer vergroot wordt naar de omvang van de 111 mm mantelbuis.


Close-up van de Reverse-boorkop met de daaraan bevestigde zwarte mantelbuis.


Tijdens het terugtrekken verdwijnt langzaam maar zeker, centimeter voor centimeter, de mantelbuis in de bodem…


… en wordt de haspelwagen beetje bij beetje afgerold.


De Reverse-boorkop is heeft inmiddels het Startgat bereikt…


… nu komt nu ook de "zwarte" mantelbuis tevoorschijn…


… de laatste meters gaan het gemakkelijkst: gewoon de boormachine naar achteren rijden.


Vervolgens wordt een groene 40 mm HDPE-buis door de mantelbuis getrokken. Op deze foto is de nu nog lege centrale wijkkast te zien waar alle in de buurt liggende groene (lege) HDPE-buizen binnenkomen. Dit betreft een nieuwe kast en deze moet nog volledig ingericht worden met benodigde apparatuur. De meest linker buis is de HDPE-buis van het DataWeb-project. De andere zijde van de HDPE-buis komt op de klantlocatie binnen. Vanuit de wijkkastzijde wordt de 96 stuks(96v) glasvezeltube vervolgens bij de klantlocatie "binnengeblazen".

Ga naar de overige fotoreportages>>

<<Terug naar de Ethernet-over-Glasvezel pagina

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2021 Ethernet.nl