Chat with us, powered by LiveChat

Fotoreportage horizontaal gestuurde grondboring (H.D.D.) Informaat

DataWeb heeft voor Informaat uit Baarn een 20 Mbit/s Ethernetverbinding gerealiseerd. Deze Ethernet-over-Glasvezel verbinding met symmetrische en gegarandeerde snelheden voorziet Informaat van een snelle en betrouwbare verbinding met het internet.

Na opdrachtgeving van Informaat voor de aanleg van de glasvezelverbinding, stuitte wij tijdens de Site-Survey al vrij snel op een enorme uitdaging: om de glasvezel vanaf het dichtstbijzijnde Hand-hold naar de klantlocatie te kunnen trekken, moesten wij een lange geasfalteerde weg volgen met aan weerszijde historische beschermde bomen. Daaraan grenzen op hun beurt weer aan weerszijde de tuinen en opritten van de aangelegen woonhuizen. Daar het zagen van een doorgang in het asfalt haast ondoenlijk en bijzonder kostbaar is, en de rij bomen natuurlijk niet gekapt mogen worden, bleef er slechts één mogelijkheid over: onder de wortels van de bomen door middels een horizontaal gestuurde grondboring (Horizontal Directional Drilling, afgekort: H.D.D.) van 180 meter. Naast de technische uitdaging, diende zich een tweede uitdaging aan: het werd snel duidelijk dat hiervoor niet alleen de gemeente Baarn bij het vergunningentraject betrokken moest worden, maar ook de overkoepelende provincie. Dit betekende dus een langer en intensiever te volgen vergunningentraject. Uiteindelijk mocht na een niet eens zo lange tijd toch echt "gegraven" gaan worden.

Hieronder treft u een aantal foto’s van de realisatie van de glasvezelverbinding:


De lange geasfalteerde weg met aan weerszijde de historische beschermde bomen en tuinen van de aangelegen woonhuizen. Het in horizontaal gestuurde grondboringen (H.D.D.) gespecialiseerde boorbedrijf is inmiddels gearriveerd en is druk bezig met de nodige voorbereidingen.


Men is inmiddels ook begonnen met het graven van het benodigde boorgat voor de boormachine. Hier vanuit zal de precisieboring uitgevoerd gaan worden, het "Startgat" genaamd.


Close-up van het Startgat.


De boormachine is op afstand bestuurbaar en kan zelfstandig middels rupsbanden naar de boorpositie gereden worden. De boormachine wordt nu in positie gebracht.


De boorkop daalt langzaam het gegraven Startgat in.


Actiefoto van de machinist.


Tijdens het boren houdt de machinist nauwlettend de Drillguide/-tracer (het staande apparaat) in de gaten. Dit apparaat volgt de boorkop – en zijn omwentelingen, stijg-/daalhoek etc. – gedurende de boring door de grond.


Ondertussen is men ook klaar met de graafwerkzaamheden van het "Eindgat", nabij de klantlocatie.


Centimeter voor centimeter verdwijnt de boorkop in de grond. Tijdens het boren spuit onder hoge druk de kleiachtige substantie uit de boorkop. Dit gebeurd om de boorgang te vergemakkelijken en het boorgat te verstevigen. Dit zorgt er ook voor dat het boorgat niet snel instort bij het later "terugtrekken" van de boor.


Close-up van de boorwerkzaamheden. Tijdens de boorwerkzaamheden stroomt het gat van het start- en eindpunt vol met de kleiachtige substantie uit de boorkop. Op deze foto zijn ook mooi de flexibele boorbuizen te zien, met elk een lengte van 3 meter, welke automatisch door de boormachine achter elkaar geschroefd worden tot één lange boorlengte.


Een boer komt langs met een giertank en zuigt het gat leeg waarna het over het land verspreid wordt als bodemverbetering.


Op de boorkop zit een plaat welke tevens als een soort roer dient waarmee men als het ware door de grond heen stuurt. Een combinatie van duwen en draaien zorgt ervoor dat de boorkop zijn eindbestemming nadert.


De voortgang van de boring wordt middels de mobiele Drillguide/-tracer centimeter voor centimeter gevolgd en genoteerd. Tijdens deze booractiviteiten wordt intensief contact onderhouden met de machinist van de boormachine. Allerlei aanwijzingen en meldingen passeren over en weer de revue.


De boorkop heeft inmiddels het Eindgat bereikt. Ook dit gat loopt nu vol met de kleiachtige substantie uit de boorkop


Close-up van de boorkop. Op deze foto is eveneens de eerder genoemde "plaat" op de boorkop te zien welke als een soort roer dient.


De boorkop dient nu verwisseld te worden door een Reverse-boorkop. Nu begint het "terugtrekken" van de boor. Dit is te vergelijken met het gebruik van een trekkabel door de Elektricien waarmee een kabel door de leiding getrokken wordt. Aan de Reverse-boorkop bevestigd men de groene HDPE-buis. De Reverse-boorkop zorgt er voor dat tijdens het terugtrekken de doorvoer aangepast wordt naar de omvang van de 40 mm HDPE-buis. Op de achtergrond is de groene HDPE-buis te zien welke al klaar ligt op het grasveld van Informaat.


Tijdens het terugtrekken verdwijnt langzaam maar zeker, centimeter voor centimeter, de HDPE-buis in de bodem…


Een gedeelte van de HDPE-buis ligt aan klantzijde opgerold klaar om het pand van Informaat binnengevoerd te gaan worden. Vanuit de wijkkastzijde wordt vervolgens – inclusief de eventuele tussenliggende Hand-holes – de 96 stuks(96v) glasvezeltube door de HDPE-buis bij de klant "binnengeblazen".


Het rustieke pand van Informaat is inmiddels van DataWeb-glasvezel voorzien.


Een originele manier van het presenteren van de bedrijfsnaam aan de voorbijgangers…

Ga naar de overige fotoreportages>>

<<Terug naar de Ethernet-over-Glasvezel pagina

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2021 Ethernet.nl