Chat with us, powered by LiveChat

Fotoreportage realisatie DataWeb Ethernet-over-Glasvezel Base Logistics

DataWeb heeft bij Base Logistics een Ethernet-verbinding gerealiseerd. Deze Ethernet-over-Glasvezel verbinding met symmetrische snelheden voorziet het kantoor van Base Logistics in Zwijndrecht van een snelle en betrouwbare verbinding met het internet.
Bovendien is deze Ethernet-oplossing uitgevoerd met de geavanceerde fallback functionaliteit. Het voordeel van deze techniek is, dat mocht deze Ethernet-over-Glasvezel toepassing onverhoopt uitvallen ondanks de zeer hoge beschikbaarheid van 99,9%, deze volledig automatisch overschakelt op de back-upverbinding. Zo blijft Base Logistics altijd online.

Hieronder treft u een aantal foto’s van de realisatie van de glasvezelverbinding ten behoeve van Base Logistics in Zwijndrecht:


Op deze afbeelding is de centrale wijkkast te zien. Hier vanuit start het glasvezeltracé in de richting van de klantlocatie. De uiteinden van de (oranje) HDPE-buizen dienen nog ingegraven te worden en onder de wijkast door naar binnen gevoerd en afgemonteerd te worden. Vervolgens wordt de glasvezeltube vanuit dit beginpunt van het tracé door de HDPE-buis over het gehele traject, onder hoge druk, het pand binnengeblazen.


Close-up van de drie nog lege HDPE-buizen


Overzicht van het nog te volgen tracé tussen de sloot en het fiets-/voetpad richting klantlocatie. In de verte is het pand van Base Logistics al te zien.


De inmiddels al dichtgegooide geul van het tracé vervolgd zijn weg zigzaggend langs de autoversperring heen…


… de inmiddels dichtgegooide geul vervolgd verder zijn pad…


Het tracé nadert langzaam maar zeker de klantlocatie.


De geul volgt de bocht van het voet-/fietspad…


…richting het punt waar de HDPE-buizen onder de rijweg door gevoerd dienen te worden ten hoogte van de klantlocatie.


Hier vanuit worden de HDPE-buizen in een speciale mantel onder de rijweg doorgevoerd naar de overkant.


Nadat vanuit de wijkkast de benodigde glasvezeltube via het tracé van HDPE-buizen het pand binnengeblazen en vervolgens afgemonteerd is, beschikt Base Logistics over de snelle en betrouwbare DataWeb Ethernet-over-Glasvezel Internet verbinding met symmetrische bandbreedtes.

Ga naar de overige fotoreportages>>

<<Terug naar de Ethernet-over-Glasvezel pagina

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2021 Ethernet.nl