Chat with us, powered by LiveChat

Fotoreportage realisatie DataWeb Ethernet-over-Glasvezel gemeente Voorschoten

DataWeb heeft aan de gemeente Voorschoten een volledig gesloten Ethernet-glasvezelkoppeling tussen het gemeentehuis en de gemeentewerf geleverd, zonder tussenkomst van het internet. Bovendien is op het gemeentehuis een aparte Ethernet-oplossing aangelegd welke de gemeente Voorschoten voorziet van een snelle en betrouwbare verbinding met het internet.

Hieronder treft u een aantal foto’s van de realisatie van de glasvezelverbinding ten behoeve van de gemeente Voorschoten:


Aanvang realisatie glasvezel: de haspelwagen staat klaar met haspel 40 mm (lege)HDPE-buis.


De gegraven geul is inmiddels klaar. Nu kan men de nu nog lege HDPE-buizen gaan uitrollen en in de geul leggen en gedeeltelijk dichtgooien. Alvorens men de gegraven geul met HDPE-buis helemaal dichtgooit, wordt ongeveer 30 cm onder het oppervlak een groen lint uitgerold met opdruk "LET OP GLASVEZELKABEL". Deze dient als extra waarschuwingsmarkering bij eventuele toekomstige (bouw)graafwerkzaamheden.


Het tracé nadert langzaam maar zeker de klantlocatie.


De gegraven geul wordt weer netjes gedicht en geëgaliseerd. Hierna kan alles weer netjes bestraat worden.


Werk in uitvoering…


Inmiddels is heel stuk doorvoer gereed van de HDPE-buis onder het troittoir door. Hier vanuit zal het tracé verder vervolgt worden.


De gegraven geul in het trottoir is inmiddels weer dichtgemaakt.


Het te graven tracé kruist een sloot met daar overheen een brug. Hierdoor dient een precisieboring plaats te vinden, Horizontal Directional Drilling genaamd (afgekort: H.D.D.). De boormachine is op afstand bestuurbaar en kan zelfstandig middels rupsbanden naar de boorpositie gereden worden. De boormachine wordt nu in positie gebracht.


De boorwerkzaamheden zijn in volle gang.


Close-up van de boorwerkzaamheden. Tijdens de boorwerkzaamheden stroomt het gat van het start- en eindpunt vol met de kleiachtige substantie uit de boorkop. Op deze foto zijn ook mooi de flexibele boorbuizen te zien, met elk een lengte van 3 meter, welke automatisch door de boormachine achter elkaar geschroefd worden tot één lange boorlengte.


Centimeter voor centimeter verdwijnt de boorkop in de grond. Tijdens het boren spuit onder hoge druk de kleiachtige substantie uit de boorkop. Dit gebeurd om de boorgang te vergemakkelijken en het boorgat te verstevigen. Dit zorgt er ook voor dat het boorgat niet snel instort bij het later "terugtrekken" van de boor.


De voortgang van de boring wordt middels de Drillguide/-tracer centimeter voor centimeter gevolgd en genoteerd. Tijdens deze booractiviteiten wordt intensief contact onderhouden met de machinist van de boormachine.


De graafmachine is druk bezig met het graven van de rest van het tracé.


Nadat vanuit de wijkkast de benodigde glasvezeltube via het tracé van HDPE-buizen het pand binnengeblazen en vervolgens afgemonteerd is, beschikt de gemeente Voorschoten over de snelle en betrouwbare DataWeb Ethernet-over-Glasvezel koppeling tussen beide locaties en een Ethernet Internet-verbinding met symmetrische bandbreedtes.

Ga naar de overige fotoreportages>>

<<Terug naar de Ethernet-over-Glasvezel pagina

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2021 Ethernet.nl