Chat with us, powered by LiveChat

Fotoreportage realisatie DataWeb Ethernet-over-Glasvezel RendeM

DataWeb heeft bij RendeM een Ethernet-verbinding gerealiseerd. Deze Ethernet-over-Glasvezel verbinding met symmetrische snelheden van 50 Mbit/s voorziet het kantoor van RendeM in Houten van een snelle en betrouwbare verbinding met het internet. Bovendien is deze Ethernet-oplossing uitgevoerd met de geavanceerde fallback functionaliteit. Het voordeel van deze techniek is, dat mocht deze Ethernet-over-Glasvezel toepassing onverhoopt uitvallen ondanks de zeer hoge beschikbaarheid van 99,9%, deze volledig automatisch overschakelt op de back-upverbinding. Zo blijft RendeM altijd online.

Hieronder treft u een aantal foto’s van de realisatie van de glasvezelverbinding ten behoeve van RendeM in Houten:


Vanuit de Main-/handhole aan het begin van het te graven tracé moet ook nog een weg gepasseerd worden waar men onderdoor moet.


Inmiddels is de doorvoer gereed van de HDPE-buis onder de weg de door naar de overkant toe. Hier vanuit zal het tracé verder vervolgt worden.


Het tracé volgt de bocht naar links.


De graafmachine is inmiddels in de bocht druk bezig met graven.


De graafmachine is inmiddels de bocht gepasseerd en volgt de straat richting klantlocatie.


Men heeft alvast het resterende tracé voorbereid door de tegels uit het trottoir te halen en opzij te leggen.


Het tracé loopt voor het pand van RendeM langs.


Het eindpunt is inmiddels bereikt ten hoogte van de klantlocatie waar de HDPE-buis het pand binnengevoerd dient te worden. In de verte is de naderende graafmachine al te zien.


De graafmachine nadert het eindpunt. De "finishing touch" betreft de graafwerkzaamheden vanaf de laatste meters van het trottoir richting klantlocatie.


Het inmiddels gegraven tracé gezien vanaf de bocht tot en met de klantlocatie.


Inmiddels is men bijna klaar met de uitrol en het uitleggen van de 40 mm HDPE-buis in de gegraven geulen. In de verte is de haspelwagen te zien met daarop de bijna afgerolde haspel.


Men is hier druk bezig met de uitrol en het uitleggen van de laatste meters HDPE-buis in de gegraven geul vanuit het trottoir richting klantlocatie.


Hier is de HDPE-buis zichtbaar, liggend in de gegraven geul met een diepte van zo’n 60 à 70 cm. Alvorens men de gegraven geul met HDPE-buis dichtgooit, wordt ongeveer 30 cm onder het oppervlak een lint uitgerold met opdruk "LET OP GLASVEZELKABEL". Deze dient als extra waarschuwingsmarkering bij eventuele toekomstige graafwerkzaamheden.


De klantlocatie is inmiddels bereikt. De in de geul liggende HDPE-buis wordt via een doorvoer onder de gevel, in de fundering, het pand binnengebracht.


Via de kruipruimte wordt de onder de gevel binnenkomende HDPE-buis doorgeleid door de opening in de vloer van de meterkast.


De HDPE-buis is inmiddels door de opening in de vloer de meterkast binnengevoerd. Deze wordt verder nog netjes afgemonteerd. Vervolgens dient vanuit de Main-/handhole aan het beginpunt van het tracé nog de benodigde glasvezel door de HDPE-buis over het gehele traject, onder hoge druk, het pand binnengeblazen te worden. RendeM is dan aangesloten op een snelle en betrouwbare DataWeb Ethernet-over-Glasvezel Internet aansluiting met symmetrische bandbreedtes.

Ga naar de overige fotoreportages>>

<<Terug naar de Ethernet-over-Glasvezel pagina

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2021 Ethernet.nl