Chat with us, powered by LiveChat

Fotoreportage realisatie DataWeb Ethernet-over-Glasvezel RESPECT Zorggroep Scheveningen

DataWeb heeft aan RESPECT Zorggroep Scheveningen een DataWeb VPN-maatwerkoplossing geleverd. Hiervoor werd op de hoofdlocatie een DataWeb Ethernet-over-Glasvezel verbinding gerealiseerd. DataWeb koppelt hiermee eveneens drie DataWeb ADSL-verbindingen tot één volledig gesloten netwerk, zonder tussenkomst van het internet. Hiervoor wordt de glasvezel middels speciale apparatuur onderverdeeld in twee gescheiden VLAN’s, te weten: één VLAN voor het volledig gesloten dataverkeer met de verschillende vestigingen en één VLAN voor het internetverkeer.

Hieronder treft u een aantal foto’s van de realisatie van de glasvezelverbinding ten behoeve de hoofdlocatie van RESPECT Zorggroep in Scheveningen:


De graafwerkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. Op de achtergrond is de haspelwagen te zijn met daarop de nog lege (oranje) 40 mm HDPE-buis. Op de voorgrond ligt de al afgerolde HDPE-buis klaar om ingegraven te worden.


De werklieden zijn druk bezig met het uitrollen van de benodigde, nu nog lege, HDPE-buizen.


Gestaag vordert het glasvezeltracé.


Op deze foto is duidelijk de inmiddels bijna dichtgegooide geul te zien waaronder de HDPE-buizen ingegraven liggen. Alvorens men de gegraven geul met HDPE-buis helemaal dichtgooit, wordt ongeveer 30 cm onder het oppervlak een groen lint uitgerold met opdruk "LET OP GLASVEZELKABEL". Deze dient als extra waarschuwingsmarkering bij eventuele toekomstige (bouw)graafwerkzaamheden.


Het gehele graaftraject voor de aansluiting van glasvezel is nu klaar, de nog openliggende bestrating kan gedicht worden. De rol met opdruk "LET OP GLASVEZELKABEL" ligt nog naast de kruiwagen.


Het benodigde glasvezeltracé ligt nu ingegraven en al tot aan de buitenmuur van de klantlocatie. Tijdens de eerder uitgevoerde site-survey is gebleken dat de beste manier om bij de klantlocatie binnen te komen middels een precisieboring in de buitengevel onder het trottoir is.


De hiervoor benodigde watergekoelde diamantboor is inmiddels gearriveerd.


Het inmiddels geboorde gat in de buitenmuur vanuit de binnenkant van het pand gezien.


De HDPE-buizen worden door het geboorde gat in de buitenmuur het pand binnengevoerd.


De Roxtec-afdichting verzorgt de volledig water, gas-, zand- en stofdichte afsluiting tussen de buitenmuur en de doorgevoerde HDPE-buis.


De volledig afgemonteerde Roxtec-afdichting.


Vanuit de wijkcentrale en/of tussenliggende Main-/handholes wordt de Fiber Optic Duct Cable door de HDPE-buis bij de klantlocatie "binnengeblazen". Doorgaans komt de HDPE-buis ter hoogte van de meterkast door de gevel bij de klantlocatie binnen. In alle andere gevallen zal dit afhangen van de richting waar vanuit het glasvezeltraject het pand nadert. Dit wordt overigens al bekend gemaakt tijdens de eerder verrichtte Site-Survey. De Fiber Optic Duct Cable die in de HDPE-buis de klantlocatie binnenkomt wordt vervolgens in het pand doorgeleid naar het juiste punt waar het afgemonteerd moet worden, doorgaans is dit de patch-/serverruimte. Daar wordt de Fiber Optic Duct Cable in een zogenoemde Fiber Splice Box, ofwel Laslade, gespliced en gelast tot het juiste aantal benodigde glasvezels. De hiervoor gebruikte glasvezels worden opgeslagen in een Vezelregistratieprogramma. De Laslade heeft de 19" afmeting waardoor het gemakkelijk in een bestaand 19" rack opgehangen kan worden. Op deze foto is de geopende 19" Laslade te zien. Vanuit de Laslade vertrekken vervolgens één of meerdere Fiber Patchkabels naar de speciale Ethernet-glasvezelapparatuur. Op deze Ethernet-glasvezelapparatuur zit vervolgens de RJ-45 interface(s).

Ga naar de overige fotoreportages>>

<<Terug naar de Ethernet-over-Glasvezel pagina

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2021 Ethernet.nl