Chat with us, powered by LiveChat

DataWeb heeft bij het Barlaeus Gymnasium in Amsterdam een Ethernet-over-Koper verbinding te gerealiseerd. Deze snelle en betrouwbare DataWeb Ethernet Internet oplossing gebruiken zij voor internettoegang.

Het Barlaeus profiel
Het Barlaeusgymnasium is een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) in het hartje van Amsterdam, waar leerlingen worden opgeleid voor verdere studie én voor het leven. De school onderscheidt zich door grote aandacht voor- en deelname aan kunst en cultuur; er is een bloeiend muziek- en theaterleven.

Verscheidenheid is het belangrijkste kenmerk: in opvattingen, in ideeën en in achtergrond van leerlingen en leraren. Dat doet recht aan individuele capaciteiten van leerlingen, leraren en anderen in de school. De leerlingen kunnen in wisselwerking met de leraren hun talenten op intellectueel, sociaal en creatief gebied maximaal ontplooien.
Voorwaarden daarvoor zijn respect voor elkaar, openheid en uitwisseling van gedachten en ideeën. Het accent ligt op gelijkwaardigheid en democratisch denken, binnen het kader van de gezagsverhoudingen. Er is betrokkenheid, vrijblijvendheid wordt vermeden. De school streeft naar een veilig klimaat voor iedereen.

De leerstof wordt benaderd vanuit historisch perspectief, met accent op de klassieke oudheid en de joods-christelijke traditie.

De nadruk ligt op inzicht; het onderwijs is vooral gericht op de wetenschap en -bij de talen- kennismaking met de rijkdom van de literatuur.

Ga naar overige referenties>>

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2024 Ethernet.nl