Chat with us, powered by LiveChat

DataWeb heeft aan Dagblad De Pers, het gratis verfrissende dagblad, een Ethernet-over-Glasvezel verbinding geleverd ten behoeve van het hoofdkantoor en het kantoor van de zaterdageditie in Amsterdam. Deze snelle en betrouwbare DataWeb Ethernet Internet oplossingen gebruiken zij voor allerlei internettoepassingen.

Deze Ethernet Internet-oplossing is eveneens uitgevoerd met de geavanceerde back-upfunctionaliteit, DataWeb Redundantie genaamd. Het voordeel van deze back-upverbinding is, dat mocht de Ethernet-verbinding onverhoopt uitvallen (ondanks de zeer hoge beschikbaarheid van 99,9%), deze direct volledig automatisch overschakelt op de back-upverbinding met behoud van de vaste IP-adressen. Op deze manier blijft Dagblad De Pers altijd online.

Missie Dagblad De Pers
De Pers wordt een dagblad waar de lezers van zullen houden.

De Pers moet een optimistische krant worden. De beperkte omvang vraagt daarbij om een scherpe selectie. We kiezen onderwerpen die bij ons optimisme aansluiten en/of in de toekomst relevant zijn. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan het afwijkende, het rare. De Pers moet intelligent geschreven zijn, lichtvoetig en to the point. De verhouding redactie/advertentie is tweederde-eenderde. Eenderde van de redactionele pagina´s wordt gevuld met materiaal van persbureaus, beursinformatie, RTV, etc. Eenderde bestaat uit bijdragen van correspondenten en columnisten, en vertalingen. Eenderde komt van eigen verslaggevers, verdeeld over de rubrieken binnenland, Den Haag, buitenland, sport, economie, cultuur en entertainment. Het redactiestatuut luidt:

De redactie van de krant is totaal onafhankelijk; journalisten voor wie dit onvoldoende is, hoeven niet bij ons te komen werken; als er in de dierentuin van Boekhoorn een leeuwtje wordt geboren, maken we daar een mooi verhaal van.

Dagblad De Pers is een unieke kans een prachtige krant te maken. Verzorgd, onafhankelijk, geestig. Een prachtig avontuur.

Ga naar overige referenties>>

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2024 Ethernet.nl