Chat with us, powered by LiveChat

DataWeb heeft voor de gemeente Spijkenisse een Ethernet-verbinding gerealiseerd. Deze Ethernet-over-Koper verbinding met symmetrische en gegarandeerde snelheden voorziet de gemeente Spijkenisse van een snelle en betrouwbare verbinding met het internet. Bovendien is deze Ethernet-oplossing uitgevoerd met de geavanceerde fallback functionaliteit. Het voordeel van deze techniek is, dat mocht deze Ethernet-over-Koper toepassing onverhoopt uitvallen ondanks de zeer hoge beschikbaarheid van 99,9%, deze volledig automatisch overschakelt op de SDSL back-upverbinding. Zo blijft de gemeente Spijkenisse altijd online.

Over de gemeente Spijkenisse
Spijkenisse is in de periode eind jaren vijftig tot aan het begin van de jaren negentig uitgegroeid van een ruim 3.000 inwoners tellend dorp tot een middelgrote stad met ruim 70.000 inwoners.
De eerste aanzet tot deze groei begon in 1958. De aanleiding hiervan was de ontwikkeling van de petrochemische industrie in het Botlekgebied en Pernis. Door de gunstige ligging van Spijkenisse was deze gemeente dé aangewezen plaats om aan vele werknemers in deze industrie huisvesting te bieden.
In het jaar 1977 aanvaardde de gemeente Spijkenisse de groeikernstatus met een verhoogde taakstelling. Deze groeitaak hield in dat in een periode van 15 jaar ca. 16.500 woningen gebouwd moesten worden, mede in verband met een noodzakelijk geacht draagvlak voor het doortrekken van de metrolijn naar Spijkenisse.
De groeitaak, welke overigens ruimschoots is gehaald, bracht een explosieve groei van de bevolkingsomvang met zich mee. Begin jaren tachtig behoorde Spijkenisse zelfs tot de snelst groeiende gemeenten van Nederland.
Met het aflopen van de groeitaak in 1991 kwam Spijkenisse in een overgangsfase van groei naar beheer. In het jaar 1998 hebben burgers en gemeenteraad aan de hand van een aantal scenario’s keuzes gemaakt voor de toekomst van de stad, het “Stadsplan 2010". Dit “Stadsplan” ging uit van een gematigde groei tot ruim 78.000 inwoners in het jaar 2010. Dit aantal wordt niet gehaald, maar zal rond 2014 of 2015 wellicht wel worden gerealiseerd.

Ga naar overige referenties >>

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2024 Ethernet.nl