Chat with us, powered by LiveChat

DataWeb heeft voor het Rijnlands Lyceum Wassenaar een Ethernet-verbinding gerealiseerd. Deze Ethernet-over-Glasvezel verbinding met symmetrische snelheden voorziet het Rijnlands Lyceum Wassenaar van een snelle en betrouwbare verbinding met het internet. 

Bovendien is deze Ethernet-oplossing uitgevoerd met de geavanceerde fallback functionaliteit, DataWeb Redundantie genaamd. Het voordeel van deze techniek is, dat mocht deze Ethernet-over-Glasvezel toepassing onverhoopt uitvallen ondanks de zeer hoge beschikbaarheid van 99,9%, deze volledig automatisch overschakelt op de back-upverbinding. Zo blijft de school altijd online.


Over het Rijnlands Lyceum Wassenaar
Het Rijnlands Lyceum Wassenaar is een scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium/atheneum, atheneum, en havo. De school telt 750 leerlingen. Het Rijnlands Lyceum Wassenaar maakt deel uit van een groep van vier scholen: de Stichting Het Rijnlands Lyceum. De scholen in de stichting zijn: het Rijnlands Lyceum Wassenaar, het Rijnlands Lyceum Oegstgeest, het Rijnlands Lyceum Sassenheim en The International School of The Hague. Gezamenlijk bieden de scholen aan ca. 4.200 leerlingen Nederlands, tweetalig (Nederlands/Engels) en internationaal onderwijs.
Het Rijnlands Lyceum is gelieerd aan een vijftal vestigingen in het buitenland. Op deze vestigingen worden lesprogramma’s aangeboden voor Nederlandse leerlingen in het buitenland. Er zijn vestigingen in Cobham (bij Londen), Aberdeen, Davos, Muscat en Dubai.

De grondslag van de scholen in de Stichting Het Rijnlands Lyceum, is ‘algemeen bijzonder’. ‘Algemeen’ betekent dat de verschillende levensbeschouwingen in dezelfde mate worden gerespecteerd. ‘Bijzonder’ wil zeggen dat de scholen in stand gehouden worden door een rechtspersoon. Voor de Rijnlandse scholen is dit het bestuur van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, dat als bevoegd gezag de belangen van de Rijnlandse Lycea behartigt. Het bestuur van de Stichting bestaat uit één persoon, i.c. de bestuurder. Voor de organisatie en besturing van de Rijnlandse scholen is gekozen voor een eenvoudige structuur met zo min mogelijk managementniveaus, waarbij Personeelszaken & Organisatie en Financiën & Administratie op centraal niveau worden geregeld. 

Ga naar overige referenties >>

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2023 Ethernet.nl