Chat with us, powered by LiveChat

DataWeb heeft voor de Unie van Waterschappen, de vereniging van Nederlandse waterschappen, een Ethernet-verbinding gerealiseerd. Deze Ethernet-over-Glasvezel verbinding met symmetrische snelheden voorziet het kantoor van Unie van Waterschappen in Den Haag van een snelle en betrouwbare verbinding met het internet. Bovendien is deze Ethernet-oplossing uitgevoerd met de geavanceerde fallback functionaliteit. Het voordeel van deze techniek is, dat mocht deze Ethernet-over-Glasvezel toepassing onverhoopt uitvallen ondanks de zeer hoge beschikbaarheid van 99,9%, deze volledig automatisch overschakelt op de back-upverbinding. Zo blijft Unie van Waterschappen altijd online.

Over Unie van Waterschappen
De Nederlandse waterschappen zijn verenigd in de Unie van Waterschappen. De Unie behartigt op nationaal en internationaal niveau de belangen van de waterschappen voor een goede waterstaatsverzorging binnen het waterschapsbestel.

Vertegenwoordiger van de waterschappen
De Unie treedt namens de waterschappen op als vertegenwoordiger naar het Parlement, de Rijksoverheid en organisaties als het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Unie neemt deel aan vele overleg- en adviesorganen en is betrokken bij de ontwikkeling van het rijksbeleid, regelgeving en beleidsnota’s voor waterbeheer. De Unie neemt ook het initiatief zelf onderwerpen op de politieke agenda te zetten.

Overzicht van alle bij Unie van Waterschappen aangesloten waterschappen in Nederland:

 • Waterschap Aa en Maas
 • Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Waterschap De Dommel
 • Wetterskip Fryslân
 • Waterschap Groot Salland
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Waterschap Hunze en Aa’s
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Peel en Maasvallei
 • Waterschap Reest en Wieden
 • Waterschap Regge en Dinkel
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Roer en Overmaas
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Waterschap Vallei & Eem
 • Waterschap Velt en Vecht
 • Waterschap Veluwe
 • Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
 • Waterschap Zeeuwse Eilanden
 • Waterschap Zuiderzeeland

Ga naar overige referenties >>

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2024 Ethernet.nl