Chat with us, powered by LiveChat

DataWeb heeft aan VluchtelingenWerk Zuidvleugel een DataWeb IP-VPN-maatwerkoplossing geleverd. Hiervoor werd op de hoofdlocatie in Dordrecht een DataWeb Ethernet-over-Glasvezel verbinding gerealiseerd. DataWeb koppelt hieraan in Den Haag eveneens een DataWeb Ethernet-over-Koper IP-VPN-verbinding en op de overige locaties in Papendrecht, Alblasserdam, ‘s-Gravendeel, Naaldwijk, Gorinchem, Zwijndrecht, Sliedrecht, Leerdam en Oud-Beijerland een ADSL IP-VPN-oplossing, tot één volledig gesloten netwerk zonder tussenkomst van het internet. Bovendien wordt op de hoofdlocatie in Dordrecht meerdere VLAN’s gecreëerd, te weten: een VLAN voor het volledig gesloten dataverkeer met de verschillende vestigingen en een VLAN voor het internetverkeer.

DataWeb is in staat om verschillende soorten verbindingen, dat wil zeggen: Ethernet-over-Glasvezel, Ethernet-over-Koper en DSL, van verschillende onderliggende carriers te koppelen tot één gesloten DataWeb IP-VPN-oplossing. VluchtelingenWerk Zuidvleugel heeft hiermee het bijkomende voordeel van één leverancier, één aanspreekpunt en één factuur voor al haar internet-/datadiensten. Bovendien levert deze DataWeb IP-VPN-maatwerkoplossing een enorme besparing op voor VluchtelingenWerk Zuidvleugel ten opzichte van haar vorige leverancier.

Over VluchtelingenWerk Zuidvleugel
VluchtelingenWerk Zuidvleugel is één van de 17 regionale organisaties, aangesloten bij de landelijke vereniging VluchtelingenWerk Nederland.

VluchtelingenWerk Nederland zet zich in voor collectieve belangenbehartiging van vluchtelingen en asielzoekers. VluchtelingenWerk volgt daartoe nauwgezet het (inter)nationale vreemdelingenbeleid, houdt de wet- en regelgeving bij en voert zo nodig politieke lobby richting Den Haag en Brussel. Tevens ondersteunt de landelijke vereniging de regionale vluchtelingenwerk organisaties met advies en informatie en bevordert zij het maatschappelijk draagvlak voor vluchtelingen door middel van publieksvoorlichting en landelijke campagnes.

VluchtelingenWerk Zuidvleugel
Aansluitend op de missie van de landelijke vereniging, komt VluchtelingenWerk Zuidvleugel op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Ook andere migranten kunnen voor advies en ondersteuning een beroep doen op VluchtelingenWerk Zuidvleugel. VluchtelingenWerk Zuidvleugel
is in 2007 ontstaan door een fusie van verschillende Vluchtelingen-Werkgroepen in de regio Zuid-Holland Zuid. Door middel van intensieve samenwerking zijn de krachten gebundeld en vormt VluchtelingenWerk Zuidvleugel een sluitend vangnet voor de doelgroep in de regio Zuid-Holland Zuid.

De hulp wordt momenteel geboden vanuit elf locaties. Deze locaties variëren in grootte. Van enkele medewerkers (in bijvoorbeeld Oud-Beijerland) tot ongeveer 50 medewerkers (in Den Haag).

Aanbod
VluchtelingenWerk Zuidvleugel staat vluchtelingen en migranten bij in alle stadia van hun verblijf in Nederland. Bij aankomst in Nederland biedt de organisatie praktische begeleiding tijdens de asielprocedure.
Na het verlenen van een verblijfsvergunning ondersteunt VluchtelingenWerk Zuidvleugel vluchtelingen en migranten bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Deze hulp en begeleiding vindt plaats op diverse terreinen van het dagelijkse leven: gezondheidszorg, huisvesting, opvoeding, onderwijs en werk. Wordt de vergunning niet verleend, dan biedt VluchtelingenWerk Zuidvleugel ondersteuning en advies bij het regelen van terugkeer of door-migratie.
Het meeste uitvoerende werk wordt verricht door goed opgeleide vrijwilligers en stagiair(e)s. Zij worden begeleid door betaalde professionals.

Dichtbij de cliënt, flexibel en gericht op samenwerking
Wezenlijk kenmerk van VluchtelingenWerk Zuidvleugel is dat zij dichtbij hun cliënten werken. Uitvoering van activiteiten vindt lokaal plaats door middel van spreekuren, afspraken, huisbezoeken en groepsactiviteiten.
De omgeving van VluchtelingenWerk Zuidvleugel is continu aan verandering onderhevig is. Daarom is ook het dienstenaanbod flexibel. Wanneer nodig past VluchtelingenWerk Zuidvleugel haar dienstenaanbod aan, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daarom vraagt of de behoeften van de doelgroep veranderen.
Ten behoeve van haar cliënten, werkt VluchtelingenWerk Zuidvleugel zoveel mogelijk samen met andere partners en opdrachtgevers, waaronder gemeenten, provincie, gemeentelijke instellingen en collega-instellingen.

Ga naar overige referenties >>

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2024 Ethernet.nl