Chat with us, powered by LiveChat

WoonInvest is een woningcorporatie met een woningbezit van 8.500 woningen in Leidschendam-Voorburg en Den Haag. WoonInvest’s eerste zorg is goede en betaalbare huisvesting voor mensen met een laag inkomen. Daarnaast vindt WoonInvest het belangrijk dat er ook voor specifieke kwetsbare groepen op de woningmarkt, zoals ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking voldoende (zorg)woningen in het werkgebied beschikbaar zijn. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat doorstroming op gang komt en daarom bouwt WoonInvest nadrukkelijk ook voor de middeninkomens.

Of het nu gaat om renovatie van bestaande woningen of nieuwbouw, WoonInvest houdt zich actief bezig met wonen en woonomgeving. In de regio Haaglanden is WoonInvest een belangrijke partij bij de realisatie van Vinex-locaties. Maar ook bij binnenstedelijke projecten is WoonInvest een veelgeziene bouwer. Bij nieuwbouwprojecten speelt WoonInvest in op de toenemende vraag naar een bijzonder en gevarieerd woningaanbod.

WoonInvest biedt aan huurders, kopers en verenigingen van eigenaren producten en diensten aan op het gebied van huisvesting. Het woningbezit omvat o.a. portiekflats, jongerenflats, eengezinswoningen, 55-pluswoningen of ouderenwoningen en zorgwoningen.

Hieronder treft u een aantal foto’s van de realisatie van de glasvezelverbinding:


Tussentijdse gegraven geul in mantelbuis onder het wegdek van de straat door


Gegraven geul langs de straat richting het kruispunt


Gegraven geul door grasveld


Gegraven geul passeerd straatverdeelkast


Geul is hier duidelijker te zien. Op de achtergrond (rechts) het hoofdkantoor van WoonInvest waar naartoe gegraven moet worden. Er dienen tussendoor nog wat obstakels getrotseerd te worden, onder andere een fietspad en een druk kruispunt met rij- en trambanen


Geul lopend richting eerste obstakel, het fietspad


Doorgang glasvezelbuis in mantelbuis onder het fietspad naar de rij-/tramweg van het kruispunt toe


Laatste grote obstakel genomen: het kruispunt


Hoofdkantoor WoonInvest is aangesloten op DataWeb Ethernet-over-Glasvezel

Ga naar de overige referenties>>

Verbindingen

Ethernet.nl

Postbus 93464
2509 AL Den Haag
Zwartelaan 27
2271 BR Voorburg
T: 070 381 9218
F: 070 383 5168

© 1994 - 2023 Ethernet.nl